Home » Pozostałe przepisy

Pozostałe przepisy

Pozostałe uregulowania prawne związane z obrotem towarowym z zagranicą (tylko jakaś część przepisów prawa)

Ustawa regulująca postępowanie stron przed urzędami celnymi, a w szczególności dział IV ordynacji podatkowej.

 

Przepisy wykonawcze zawarte są w miejscu oznaczonym  na stronie z daną ustawą.