Home » Pozostałe przepisy

Pozostałe przepisy

Pozostałe uregulowania prawne związane z obrotem towarowym z zagranicą (tylko jakaś część przepisów prawa)

Ustawa regulująca postępowanie stron przed urzędami celnymi, a w szczególności dział IV ordynacji podatkowej.

 

Przepisy wykonawcze zawarte są w miejscu oznaczonym  na stronie z daną ustawą.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155), zwanej dalej ustawą o systemie oceny zgodności, system kontroli wyrobów tworzą organy wyspecjalizowane w tym organy Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz organy celne. REACH, RoHS, SZWO i F-gazy, HAŁAS, DREWNO.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO

Impor produktów leczniczych oraz import równoległy 

Wszystko związane z przekraczaniem granicy RP i UE