Home » Szkolenia z UKC

Szkolenia z UKC

Z zakresu Unijnego Kodeksu Celnego

Białystok,  Gańsk,  Katowice,  Kraków,  Poznań,  Warszawa,  Wrocław    

Wprowadzone zmiany w prawie celnym spowodowane wejściem w życie nowych przepisów celnych powoduje konieczność przeszkolenia osób oraz firm zajmujących się sprawami celnymi. Nowe przepisy celne są stworzone w postaci rozporządzenia "głównego" rozporządzenia delegowanego "uzupełnienia" rozporządzenia wykonawczego oraz przepisów przejściowych ustanowionych dla wyżej wymienionych rozporządzeń. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu podmiotów zainteresowanych nasi wykładowcy oraz doradcy opracowali program kształcenia dorosłych z zachowaniem wszystkich elementów umożliwiających poznanie stanu prawnego. Nasza kadra wykładowców posiada bogate przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do prowadzenia zajęć oraz opracowane skrypty z danego przedmiotu pomocne w wykładach i warsztatach. Nasza placówka posiada wielu współpracowników akademickich i pracowników administracji celnej czuwających nad przebiegiem kształcenia dających gwarancje rzetelnego wypełnienia misji szkoleniowej. Proponujemy możliwośc wzięcia udziału w szkoleniu jednodniowym lub szkoleniu dwudniowym w wybranym mieście.

Szkolenie 1 dniowe

Tematyka szkolenia

 • Unijny Kodeks Celny
 • Przepisy delegowane
 • Przepisy wykonawcze
 • Przepisy delegowane
 • Przepisy krajowe – celne

 

 

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe wydrukowane oraz ma dostęp do wersji elektronicznych przepisów celnych.

1 dzień- wykłady od 9.00 – 15.00 w tym dwie przerwy kawowe

 

 

Cena netto  280,00 PLN + VAT  za 1 osobę

płatne na konto bankowe

Podana cena nie jest ofertą handlową, a jedynie informacją o cenie

Szkolenie 2 dniowe

Tematyka szkolenia

 • Unijny Kodeks Celny
 • Przepisy delegowane
 • Przepisy wykonawcze
 • Przepisy delegowane
 • Przepisy krajowe – celne
 • Przepisy krajowe pozostałe
 • Dokumentacja celna
 • Warsztaty

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe wydrukowane oraz ma dostęp do wersji elektronicznych przepisów celnych.

1 dzień- wykłady od 9.00 – 15.00  w tym dwie przerwy kawowe

2 dzień- wykłady / warsztaty od 9.00 – 14.00 

 

Cena netto  410,00 PLN + VAT  za 1 osobę

płatne na konto bankowe

 Podana cena nie jest ofertą handlową, a jedynie informacją o cenie

Warunki uczestictwa w szkolenu

 • Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu  poprzez stronę internetową
 • Potwierdzenia uczestnictwa przez naszego pracownika ( telefoniczna lub email )
 • Dokonanie opłaty przed rozpoczęciem szkolenia na wskazane konto bankowe.