Home » Krajowa Administracja Skarbowa – Służba celna

Krajowa Administracja Skarbowa – Służba celna

Od dnia 1 marca 2017 roku obowązuje nowa regulacja dotycząca Krajowej Administracji Skarbowej. 

Przepisy wykonawcze  do ustawy są w oznaczonym miejscu okna z ustawą.