Home » Prawo celne

Prawo celne

Ustawa reguluje działania pomiędzy stroną a urzęde celny w zakresie nieuregulowanym unijnym kodeksem celnym. 

Przepisy wykonawcze zawarte są w miejscu oznaczonym  na stronie z ustawą prawo celne.